Pengar till goda ändamål

Spelande av viss kaliber ger tillbaka pengar till massvis av goda ändamål. Detta gäller för rikslotterierna som Sverige har. Mer om det nedan.

 

Spelande kan faktiskt ge goda effekter tillbaka till samhället, något som vi skrivit om mer djuplodat i ett tidigare publicerat inlägg. Det kan liknas vid spel för en god sak eftersom överskotten från rikslotterier går till välgörenhet.

 

Postkodlotteriet är bland annat med och jobbar för något som i en artikel i Dagens Nyheter kallas för Kulturlyftet. Det handlar om att få ut kulturfrågorna i landet, att detta inte bara värdesätts i storstäderna. Den regionala kulturen är minst lika viktig och alla som bor utanför Stockholm ska kunna ha tillgång till det.

 

Spelbolag och ideella organisationer

 

Men faktum är att allt fler spelar genom bolag som inte omfattas av svenska regler, det gör att mycket pengar varken når statens kassa eller för den delen ideella organisationer, så som rikslotteriernas överskottspengar. De sex största rikslotteriernas företrädare vill fortsätta bidra till samhällsutvecklingen och det handlar mycket om föreningar som engagerar barn och vuxna i idrott. De menar vidare att man bör skattebefria intäkter som låter hela överskottet få till allmännyttig verksamhet och att stärka konsumentskyddet genom krav på bland annat spelansvar och hårdare reglering kring hur man faktiskt får marknadsföra sig.

 

Lotteriinspektionen går det att läsa mer om de olika lotterityperna och om spel generellt. Där står det bland annat om hur ett lotteri som anordnas i mer än ett län kallas för just rikslotteri, och de flesta av dessa lotterier säljs över hela landet. Men för att få tillstånd att bedriva rikslotteri krävs det att att man är en ideell organisation som bedriver just allmännyttig verksamhet i fler än två län. Värdet av de vinster man gör motsvarar minst 35 procent och som högst 50 procent av insatserna – något som lottköparen alltid ska bli informerad om.

 

Lotteriinspektionen utfärdar tillstånd för och utövar tillsyn av rikslotterier