Forskningsprojekt för att upptäcka spelberoende

Spelberoende är ett samhällsproblem, och även om det finns uppskattningar över hur stort problemet är så vet man inte riktigt. Man vet inte heller hur problemen uppstår, men detta ska ett nytt forskningsprojekt råda bot på.Höghus i Malmö

I Malmö påtår ett projekt, High Stakes, som syftar till att öka kunskaperna om spelberoende bland ungdomar i åldern 16 till 25 år, samt att förebygga att fler utvecklar ett beroende, och hjälpa dem som är på väg in i ett beroende. Satsningen drogs igång på Flammans ungdomshus i Malmö, och finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden. Forskare från Lunds universitet kommer också att ingå i projektet, för att utvärdera samtalen med de ungdomar som ingår i projektet.

Projektet kommer att drivas i Malmö, men kommer också att finnas på nätet vilket gör att det blir tillgängligt för unga i hela landet. Projektet har en sajt, en blogg, en podd och kommer också att finnas i sociala medier.

Just ungdomar och unga vuxna är en grupp som man har väldigt liten kunskap om när det handlar om spelberoende. De tre ungdomsledare som anställts för projektet säger att mycket av den problematik som finns kring spelberoende även kan finnas hos unga som inte är spelberoende. De kan istället vara medberoende, och täcka upp för anhörigas spelande genom jobb, sms-lån eller rent av brott. Man vet också att var tionde kille mellan 16 och 29 har svårt att hantera spel om pengar. I befolkningen som helhet har ungefär två procent spelproblem, enligt Folkhälsomyndigheten. Mer information om spelberoende i den svenska befolkningen finns att läsa på myndighetens sida för spelprevention.

En annan grupp som ofta utvecklar spelberoende är medelålders kvinnor. Det säger Inger Lundberg, som är föreståndare för ett behandlingshem i Linköping som behandlar individer som utvecklat ett beroende av dataspel eller spel om pengar.

Tre tecken på problematiskt spelande

Det kan vara svårt att upptäcka att någon är spelberoende, eftersom det inte yttrar sig fysiskt på samma sätt som beroende av exempelvis alkohol. Men det finns ofta indikationer. Anders Håkansson, forskare i beroendemedicin och läkare vid vuxenpsykiatrins spelberoendemottagning i Malmö, säger till Sydsvenskan att det finns tre tecken på spelproblem. Dessa är:

  1. Spelandet upptar mer och mer av spelarens tid och tankar, och stjäl tid från sådant som tidigare har varit roligt och viktigt.
  2. Spelandet slutar att vara en hobby eller ett tidsfördriv. Man spelar inte längre för att det är spännande, utan för att vinna tillbaka pengar som man förlorat.
  3. Spelaren börjar ljuga för sin omgivning, och vill inte berätta hur mycket hen spelar för och hur mycket hen förlorar. Ett tecken kan vara att spelaren alltid hämtar posten, för att kunna gömma eventuella kravbrev från andra i hushållet.

Det är viktigt att vara uppmärksam på varningstecknen, både hos sig själv och hos andra. Det är troligen lättare att upptäcka problemen hos någon annan än hos sig själv. Den som spelar mycket bör därför sluta en pakt med minst en närstående om att säga till om någon av dem spelar för mycket.